Ziekte & verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit ons zo snel mogelijk te laten weten.
Dat kan via de schoolapp onder de knop ‘ziekmelden’ of telefonisch op 076-5418661.
De administratief medewerkster geeft het vervolgens door aan de leerkracht van uw kind.
Het is erg belangrijk dat u dit vóór aanvang van de schooltijd doet, zodat wij een duidelijk beeld hebben waarom kinderen afwezig zijn.

 

Verlof

De leerplichtwet geeft regels betreffende het verlenen van verlof.
De wettelijke regels hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Als ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd schriftelijk aan de directie gevraagd te worden. Dit kan via de schoolapp met behulp van de knop ‘Verlof aanvragen’.
Ook is het mogelijk een aanvraagformulier op te halen bij de receptie of te downloaden en ingevuld op school te inleveren.