Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 gelden dezelfde schooltijden.

Van 8:30 – 12:00 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 – 15:00 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De schooldeuren gaan steeds 10 minuten voor aanvang van de lestijd open voor een korte inloop.

Vakantierooster en extra vrije dagen

2018

 • 2e Pinksterdag
  maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie 2018
  start vrijdagmiddag 6 juli vanaf 12:00 uur tot en met vrijdag 17 augustus 2018
 • Studiedag
  vrijdag 21 september 2018
 • Herfstvakantie 2018
  maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018
 • Studiedag maandag 22 oktober 2018
 • Studiedag maandag 12 november 2018
 • Studiedag donderdag 6 december 2018
 • Kerstvakantie
  maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

2019

 • Studiedag
  maandag 18 februari 2019
 • Voorjaarsvakantie
  maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019
 • Studiedag woensdag 27 maart 2019
 • Meivakantie
  Goede vrijdag 19 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
 • Hemelvaart
  donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
 • Junivakantie
  maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni 2019
 • Zomervakantie 2019
  start vrijdag 5 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019