Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 gelden dezelfde schooltijden.

Van 8:30 – 12:00 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 – 15:00 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De schooldeuren gaan steeds 10 minuten voor aanvang van de lestijd open voor een korte inloop.

Vakantierooster en extra vrije dagen

Schooljaar 2019-2020

 • Zomervakantie 2019 start vrijdag 5 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019
 • Studiedag maandag 16 september 2019
 • Herfstvakantie vrijdag 11 tot en met vrijdag 18 oktober 2019
 • Studiedag maandag 11 november 2019
 • Studiedag vrijdag 6 december 2019
 • Kerstvakantie maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
 • Studiedag woensdag 12 februari 2020
 • Voorjaarsvakantie maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020
 • Studiedagwoensdag 25 maart 2020
 • Lang paasweekend
  Goede Vrijdag 10 tot en met Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
 • Meivakantie maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020
 • Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
 • Junivakantie maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni 2020
 • Grote vakantie vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020