Oudervereniging

Alle ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van Olympia zijn automatisch lid van de oudervereniging.

Het bestuur van deze oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad bestaande uit minimaal 5 personen.

DOELSTELLING VAN DE OUDERVERENIGING

“Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school”

Ouders delen immers de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kind(eren) met de school. Daarom is het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Het e-mailadres van de oudervereniging is kbsolympia_oudervereniging@inos.nl.

WAT DOET DE OUDERVERENIGING?

  • De oudervereniging  assisteert onder andere het team bij het organiseren en uitvoeren van jaarlijks terugkerende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc.  Gelukkig hoeft de oudervereniging dit niet alleen te doen, want er zijn er ook andere ouders die zich in willen zetten voor een fijne schooltijd voor de kinderen;
  • De oudervereniging beheert tevens het geld dat binnenkomt via de ouderbijdragen. Voor wat extra inkomsten organiseert de oudervereniging twee maal per jaar de kledinginzamelingsactie Bag2School. Vanzelfsprekend gaan wij zo zuinig mogelijk om met het geld dat binnenkomt. Door deze extra inkomsten heeft de oudervereniging het afgelopen jaar een echt zomerfeest als afsluiting van het schooljaar kunnen realiseren;
  • Jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar (de jaarvergadering), legt de oudervereniging verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. Alle ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst worden de begroting en de plannen voor het nieuwe schooljaar, alsmede de leden van de ouderraad gepresenteerd.

BESTUUR OUDERVERENIGING

SAMENSTELLING OUDERRAAD

Paulien te Braak
Voorzitter
tel.: 06-10667293

Regina Lof
Secretaris
kbsolympia_oudervereniging@inos.nl

Dirk van den Broek
Penningmeester

Leden:
Farhiya Nour
Ilona Erkens
Nathalie de Kort
Qatra Osman
Shukri Adan Abdi
Wendy Oomen
Yolanda Remie

OVERZICHT VERGADERDATA SCHOOLJAAR 2017-2018

Woensdag 13 september 09.00 uur
Vrijdag 27 oktober 13.00 uur
Woensdag 29 november 09.00 uur
Vrijdag 19 januari 13.00 uur
Woensdag 14 maart 09.00 uur
Vrijdag 13 april 13.00 uur
Woensdag 30 mei 09.00 uur