Oudervereniging

Alle ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van Olympia zijn automatisch lid van de oudervereniging.

Het bestuur van deze oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad bestaande uit minimaal 5 personen.

DOELSTELLING VAN DE OUDERVERENIGING

“Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school”

Ouders delen immers de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kind(eren) met de school. Daarom is het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Het e-mailadres van de oudervereniging is kbsolympia_oudervereniging@inos.nl.

WAT DOET DE OUDERVERENIGING?

  • De oudervereniging  assisteert onder andere het team bij het organiseren en uitvoeren van jaarlijks terugkerende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc.  Gelukkig hoeft de oudervereniging dit niet alleen te doen, want er zijn er ook andere ouders die zich in willen zetten voor een fijne schooltijd voor de kinderen;
  • De oudervereniging beheert tevens het geld dat binnenkomt via de ouderbijdragen. Voor wat extra inkomsten organiseert de oudervereniging twee maal per jaar de kledinginzamelingsactie Bag2School. Vanzelfsprekend gaan wij zo zuinig mogelijk om met het geld dat binnenkomt. Door deze extra inkomsten heeft de oudervereniging het afgelopen jaar een echt zomerfeest als afsluiting van het schooljaar kunnen realiseren;
  • Jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar (de jaarvergadering), legt de oudervereniging verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. Alle ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst worden de begroting en de plannen voor het nieuwe schooljaar, alsmede de leden van de ouderraad gepresenteerd.

BESTUUR OUDERVERENIGING

SAMENSTELLING OUDERRAAD

Paulien te Braak
Voorzitter en penningmeester
tel.: 06-10667293

Wendy Oomen
Secretaris
kbsolympia_oudervereniging@inos.nl

Leden:
Nathalie de Kort
Shukri Adan Abdi