Medezeggenschapsraad

Aan elke school binnen INOS is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen, voor een periode van vier jaar.  Ouders en teamleden praten samen over nieuw beleid op school, veranderingen die mogelijk voor belang voor ouders kunnen zijn, begroting, groepsverdeling, lestijden, enzovoorts. De directeur is zeer regelmatig als toehoorder/adviseur bij dit overleg aanwezig.

De bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Mocht u een bijeenkomst bij willen wonen, neem dan vooraf even contact op met de voorzitter.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OLYMPIA


Leden namens het team:
Yvonne Breukels, voorzitter
Femke Dijkers, secretaris

Leden namens de ouders:
Rosette Caron
Paulien te Braak

 

De MR is te bereiken via kbsolympia_mr@inos.nl of door het rechtstreeks aanspreken van één van de leden.

Toehoordersreglement

Toehoordersreglement MR Olympia