Zorg voor leerlingen

HULP VOOR INDIVIDUELE LEERLINGEN

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dit betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in een groep. Indien noodzakelijk wordt een handelingsplan opgesteld. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u wellicht gevraagd zelf ook hulp te bieden.

INTERNE BEGELEIDER

De zorg voor deze kinderen wordt gecoördineerd door onze Interne begeleider, Judith Schoone. Zij zorgt onder andere voor:

  • Organiseren van groeps- en leerling-besprekingen;
  • Begeleiden van het opstellen van handelingsplannen en groepsplannen.
  • Coördinatie en evaluatie van de extra begeleiding;
  • Contacten met de Collegiale Consulenten (deskundigen van de speciale school voor basisonderwijs) en begeleiders van de schoolbegeleidingsdienst EDUX

Als u als ouder problemen van uw kind wilt bespreken dan doet u dit in eerste instantie met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u een afspraak met de IB-er maken.

BEGELEIDING VOOR KINDEREN MET EEN ONTWIKKELING VOORSPRONG

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, willen we speciale aandacht geven. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien is er voor deze leerlingen speciale leerstof (andere leerstof of speciale projecten) die ze zelfstandig kunnen verwerken. Eventueel kunnen zij versneld de basisschool doorlopen. Binnen INOS is er een hoogbegaafdheid project EUREKA!