Sociaal Emotioneel Leren

Omdat wij willen dat alle leerlingen zich op onze school veilig en welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden besteden we op Olympia nadrukkelijk aandacht aan de emotionele onderwijsbehoefte van elke leerling door middel van Sociaal Emotioneel Leren (SEL).
Sociaal Emotioneel Leren is gericht op vaardigheden en competenties zoals: het herkennen van emoties bij jezelf en de ander, het managen van heftige emoties, voor anderen zorgen, verstandige beslissingen nemen, gezonde relaties aan gaan met anderen en uitdagende situaties effectief oplossen. We onderscheiden hierin ik-, jij- en wij-competenties.

Om deze competenties te ontwikkelen gebruiken we elementen uit verschillende methodes, interventies en werkvormen, zoals:

 • Psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen (Rots en Water, Kiezel en Druppel,  Marietje Kessel Project, Ho, tot hier en  niet verder,  KrachtIk)
 • SoVa trainingen (Wat denk jij wel?, Zo gaan Sara en Jeroen met elkaar om,  Flip en Flapoor, Amigo…)
 • Agressiereductie  trainingen (Alles Kidzz, Haal de Grrrr uit agressie, Alternatieven voor ruzie maken…)
 • Kook Sova
 • SEL door middel van koken
 • Faalangsttrainingen (Ik ben een kei, Jij kunt meer dan je denkt)
 • Psycho-educatie (Handleiding voor mijzelf, Denk goed-voel je goed)

PBS

Om Sociaal Emotioneel Leren vorm en inhoud  te geven gebruiken we op onze school School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) of ook wel kortweg genaamd: PBS. Dit is een schoolbrede, preventieve aanpak gericht op het aanleren, bevorderen en bekrachtigen van positief gedrag binnen school om zo een veilig en positief schoolklimaat te creëren, dat het leren bevordert. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Olympia PBS model

Uit onderzoek naar PBS blijkt o.a.:

 • dat kinderen zich veiliger voelen
 • zich sociaal vaardiger gedragen
 • minder probleemgedrag vertonen
 • betere schoolprestaties laten zien
 • minder vaak slachtoffer worden van fysiek en verbaal geweld
 • meer effectieve leertijd hebben
 • zich meer betrokken voelen bij het leerproces

PBS is het raamwerk waarbinnen onze verschillende methodes, interventies en werkvormen m.b.t. Sociaal Emotioneel Leren hun plaats hebben. Er wordt op drie preventieniveaus aan positief gedrag gewerkt.

Olleke is onze PBS mascotte en helpt ons om goed gedrag te leren.