Onze werkwijze

Bij de start van de schoolloopbaan in de kleuterklassen, wordt er gewerkt vanuit de ontwikkeling en nieuwsgierigheid van het kind.
Wij gaan daarbij uit van het zogenaamde spelend leren.
Lekker bezig zijn met wat je leuk vindt! Door goede sturing en begeleiding van onze leerkrachten, doe je zo heel veel nieuwe vaardigheden op!

We evalueren steeds en sturen bij waar nodig.

Op die manier zijn vanaf de eerste schooldag tot aan het einde van groep 8 de vorderingen van de leerlingen leidend voor ons handelen.

Onze groepen zijn klein (gemiddeld nét geen 20 leerlingen) en de sfeer op school is prettig.

Er wordt zowel klassikaal gewerkt als groep doorbrekend.
Vaak ook met instructie of verwerking in kleine groepjes.

Onze leerlingen werken heel regelmatig op de iPad of Chromebook.
Ze doen dat frequent, maar alleen op momenten waarop dat meerwaarde voor hen heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer lezen over onze manier van werken?
Leest u dan de schoolgids.

Wat zijn dan die 21e eeuws vaardigheden?

Onze werkwijze Onderwijs 21e eeuw

Uit onze missie en visieambitie blijkt dat we veel belang hechten aan de brede vorming. We willen kinderen het vertrouwen geven dat ze zich als persoon kunnen ontwikkelen (o.a. zelfbeeld, zelfverantwoordelijkheid, sociale competenties) met de eigen talenten en in hun oriëntatie op de wereld (o.a. volwaardige en kritische burger zijn). Op basisschool Olympia willen wij  bijdragen in het opleiden van zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst.

Welke competenties zijn daarvoor nodig? Er wordt in deze context steeds gesproken over ‘21st century skills’, oftewel vaardigheden die de eenentwintigste eeuw van ons vraagt. Er zijn competenties die daarbij door verschillende

onderzoekers worden genoemd. Kennisnet heeft de kenmerken samengevat in een ‘dartboard’. Naast taal en rekenen en de kernvakken worden hierin de volgende zeven (complexe) vaardigheden van leerlingen benoemd, die zowel sociale als cognitieve competenties veronderstellen: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden . Deze zeven vaardigheden dragen bij aan de brede ontwikkeling van talenten van leerlingen die hen voorbereiden op een veranderende wereld. Nieuwe inzichten hebben er al een achtste vaardigheid aan toegevoegd, zijnde ‘zelfregulering’. (Deze is nog niet in het dartboard opgenomen, maar wordt wel verder in ons proces meegenomen).

Deze acht competenties gericht op de 21e eeuws vaardigheden zijn voor ons als team de uitgangspunten voor de komende jaren, vanaf schooljaar 2014-2015. We gaan ons er specifiek op richten, deze vaardigheden binnen ons onderwijsproces te ontwikkelen bij de kinderen en bij onszelf als leerkrachten en het circuit is daarbij voor ons een belangrijke werkvorm / werkwijze.