Missie en visie

Onze missie, waar we voor staan

Basisschool Olympia is een dynamische en creatieve school met respect voor alle levensbeschouwingen, uitgaand van een katholieke achtergrond. Het is een vertrouwde plek waar iedere leerling, ouder en leerkracht zich gekend, gehoord, gezien en erkend voelt. Er is sprake van samenwerking tussen leerkrachten, ouders en andere betrokkenen,  om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt.

Vanuit onze vijf merkwaarden werken we voortdurend aan de volgende componenten:

 • Veelzijdig

  Alle leerkrachten zorgen er gezamenlijk voor dat de talenten van kinderen herkend en ontplooid worden.

 • Leerrijk

  Basisschool Olympia creëert een uitdagende en leerrijke leeromgeving, waarin we streven naar optimale resultaten van alle leerlingen.

 • Inspirerend

  We leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Dit geldt voor leerlingen en leerkrachten.

 • Structuur

  Een school waar we samen afspraken maken en nakomen. Waar groot en klein verantwoordelijkheid durft en kan dragen.

 • Sfeervol

  Een gezellige, veilige en opgeruimde school waar je iedere dag weer met plezier naar toe gaat.

Onze visie, waar we voor gaan

Vanuit een gestructureerde, veilige omgeving is onze school een inspiratiebron om te komen tot verstandige, (zelf)kritische, onder eigen verantwoordelijkheid opgroeiende mensen. Een brede basisschool, uitgaand van een katholieke achtergrond, waar respect is voor verschillende culturen en levensbeschouwingen en waar iedereen zichzelf mag zijn.

De leerkrachten werken vanuit de onderwijsbehoeften van een kind en geven instructie op maat binnen de verschillende leerroutes. Zij zijn hiervoor samen verantwoordelijk en maken hierbij gebruik van elkaars kwaliteiten. Uitgangspunten voor ons handelen zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hierdoor ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde, wat zorgt voor maximale leerprestaties.

Een evenwichtige vorming van ieder kind kan niet zonder een goed contact met de ouders/verzorgers. Een verbintenis met ouders/verzorgers is hierbij van essentieel belang. Evenals met de andere partners binnen het kindcentrum die opvang en zorg aan de kinderen van school bieden. Basisschool Olympia neemt een centrale plaats in binnen het netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en hun ouders met een stevige verankering in de buurt.