Onze school

Basisschool Olympia, waar een wereldkind zijn wereld vindt!

Basisschool Olympia is een school, welke voortdurend in ontwikkeling is met als doel het onderwijs zoveel mogelijk op ieder kind af te stemmen en zodoende kinderen de kans te geven zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Op onze school speelt naast het kennisaspect ook de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden een belangrijke rol.

IKC – Integraal Kind Centrum

Sinds de verbouwing in 2009 werken we samen met onze partners in het Integraal Kindcentrum (IKC) Olympia. Met Kober kindercentra, Surplus welzijn, Stichting MEES en het Centrum voor Jeugd en Gezin werken we al jaren aan een geïntegreerde aanpak bij kinderen voor het vergroten van hun ontwikkelingskansen op het gebied van Onderwijs, Opvoeding, Ontwikkeling, Opvang en Ontspanning. Deze O’s grijpen in elkaar, zoals de vijf ringen van de Olympische Spelen en kunnen in een Kindcentrum niet zonder elkaar! Dit houdt voor ons als team van de basisschool in dat  er meer is dan alleen kinderen opleiden voor lezen, schrijven en rekenen.

Samenwerking Stichting Mees en basisschool Olympia