Ziekte & verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit ons zo snel mogelijk telefonisch te laten weten op 076-5418661. De administratief medewerkster geeft het vervolgens door aan de leerkracht van uw kind. Het is erg belangrijk dat u dit vóór aanvang van de schooltijd doet, zodat wij een duidelijk beeld hebben waarom kinderen afwezig zijn.

Verlof

De leerplichtwet geeft de volgende regels betreffende het verlenen van verlof. Als ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd schriftelijk aan de directie gevraagd te worden. Uitgebreide informatie hierover is op onze schoolkalender terug te vinden, als tekst boven de maand maart.

Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de receptie of downloaden en ingevuld op school inleveren.