Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 gelden dezelfde schooltijden.

Van 8:30 – 12:00 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 – 15:00 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

’s Morgens gaan de schooldeuren 10 minuten voor aanvang van de lestijd open voor een korte inloop.

Vakantierooster en extra vrije dagen

2017

 • Herfstvakantie 2017
  maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober
 • Studiedag woensdag 6 december 2017
 • Kerstvakantie
  vrijdag 22 december vanaf 12:00 uur tot en met vrijdag 5 januari

2018

 • Studiedag maandag 29 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie
  maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018
 • Paasvakantie
  maandag 26 maart tot en met maandag 2 april 2018
 • Meivakantie
  maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 2018
 • Hemelvaart
  donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
 • 2e Pinksterdag
  maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie 2018
  start vrijdagmiddag 6 juli vanaf 12:00 uur tot en met vrijdag 17 augustus